חדרי משאבות:

• שירות ואחזקה 24/7 לחדרי משאבות.
• טיפול ותיקון תקלות בחדרי משאבות.
• התקנת מערכות הצטברות אבנית וסינון.
• שילוט חדרי משאבות.
• החלפת משאבות, מזחים ועוד.


ניקוי וחיטוי מאגרי מים:

• ניקוי וחיטוי מאגרי מים בכל הגדלים בהתאם להנחיות מדרש הבריאות.
• בדיקות מי-שתייה בהתאם להנחיות משרד הבריאות כולל בדיקות מעבדה מוסמכת.
• בדיקות מזחי"ם ע"י אדם מוסמך.
• הנפקת טופס דיווח 7 בסיום העבודה.
• הדבקת תווית (על המאגר) בגמר ביצוע העבודה וביצוע מעקב שנתי.
• החלפה והתקנת מאגרי מים. (בליווי קונסטרוקטור ומהנדס בהתאם לנדרש).
• התקנת סולמות ומכסים למאגרים.


הכנה ושירות לקבלת טופס 4:

• ניקוי וחיטוי מאגר לפני מילוי ראשון.
• חיטוי קווי צנרת לפני אספקת מים.
• דיגום מי-שתייה לפני אספקת המים.
• בדיקת מז"ח.


מיגון ואבטחה של מאגרי מים:

• התקנת מערכות התראה ע"ג מכסיי מאגרי המים (מערכות איתוראן).
• התקנת מערכות התראה ושידור הודעות לסלולר/משל"ט.
• מתן יעוץ , תכנון והקמת מערכות אבטחה למאגרים חיצוניים.


שירותים נוספים:

• שירותי מהנדס/קונסטרוקטור.
• ביצוע סקר מבנה בכל הקשור למע\' אספקת מי-שתייה
• דיגום מי-שתייה כולל בדיקות מעבדה.
• בקרה, בדיקה ותחזוקה של מערכות כיבוי אש.


רישיונות:

• רישיון של משרד הבריאות לחיטוי וניקוי מי שתייה.
• רישיון של משרד הבריאות - דוגם מי שתייה רמה א\'.
• רישיון משרד הבריאות לבודק מז"חים.
• רישיון לעבודה בחלל מוגף.
• רישיון לעבודה מגובה.
• בעבודות נדרשות ליווי קונסטרוקטור/ מהנדס.